aparat za disanje


aparat za disanje
• breathing apparatus

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • rȅspiratōran — rȅspiratōr|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi na respiraciju [∼ni problemi] 2. {{001f}}koji djeluje kao respirator ∆ {{001f}}∼ni aparat 1. {{001f}}tehn. aparat za disanje 2. {{001f}}anat. dišni trakt; ∼ni trakt dišni trakt, dišni… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • respiratoran — rȅspiratōran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji se odnosi na respiraciju [respiratorni problemi] 2. koji djeluje kao respirator SINTAGMA respiratorni aparat 1. tehn. aparat za disanje 2. anat. dišni trakt; respiratorni grč term. nastup… …   Hrvatski jezični portal

  • plúća — sr mn 1. {{001f}}anat. organ za disanje u ljudskom i životinjskom tijelu smješten u prsnom košu pulmones 2. {{001f}}〈jd plúće〉 plućno krilo ∆ {{001f}}čelična ∼ med. aparat u koji se stavlja bolesnik koji boluje od paralize centra za disanje;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pluća — plúća sr mn DEFINICIJA 1. anat. organ za disanje u ljudskom i životinjskom tijelu smješten u prsnom košu pulmones 2. <N plúće> plućno krilo SINTAGMA čelična pluća med. aparat u koji se stavlja bolesnik koji boluje od paralize centra za… …   Hrvatski jezični portal